Ang Tunay Na Kahulugan Ng Pagmamahal Para Sa Akin Essay

Pag-ibig ( short essay )

Bawat isa sa atin ay naghahangad na makatagpo ng isang tao na magpupuno sa ating kakulangan. Isang taong magpaparamdam sa ating kung gaano tayo kahalaga at tutulong upang mahubog pa natin ang ating pagkatao. Taong magiging dahilan para lubusan natin maunawaan ang tunay na kahulugan ng salitang "kaligayahan". Ngunit masasabi ba nating pagdating sa pag-ibig ay puro na lang kaligayahan? Hindi ba't darating din ang oras na kailangan mo ring masakatan. Ito ay pagkabigo sa ating buhay na hindi natin inaasahan na magdadala sa atin ng labis na kalungkutan. Bahagi na ito ng ating buhay. Gaano man kasakit, gaano man kasaklap, tanggapin na lamang natin at matuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Ikaw, nagmahal ka na ba? Nasaktan ka na ba? Oh di kaya'y nakasakit ka na ba ng damdamin ng iba ? Marami na akong narinig na kwento ukol sa buhay pag-ibig ng iba. Kadalasan nagiging saksi pa nga ako ng pagmamahalan nila. Masaya, nakakakilig, minsan pa nga ay nakakainggit. Hindi ba tunay ...

Ito na namang panahon ng taon. Disyembre na at kasama nito ay ang lahat ng ligaya ng Pasko. Ngunit ano ba talaga ang tunay na diwa ng Pasko? Ito ba ay ang mga regalo sa ilalim ng Christmas Tree, and mga pailaw sa bintana, ang mga card na pinapadala, Noche Buena kasama ang pamilya’t kaibigan, nyebe sa labas ng bahay, mga medyas na nakasabit sa sala at ang sigawan ng “Merry Christmas” sa mga dumadaan sa kalye? Ito ba talaga ang Pasko?

Ang Pasko ay isang party. Partikular, ito ay isang party para sa kaarawan – ni Hesus – at ang mga kaarawan ay kailangang ipagdiwang. Kaya tayo bumabati ng “Maligayang Pasko!”


Nakakatuwang isipin na sa karamihan ng Christmas Parties ang taong may kaarawan na dapat nating pinagdiriwang ay hindi napapansin. Hindi man lang siya nababanggit. Kahit na si Hesus ang rason para sa selebrasyon, siya ay palaging nakakalimutan o mine mention lamang kasama ni Rudolph, Frosty the Snowman, Santa Claus, the Grinch, and mga elves at isang mahabang listahan ng mga ipinagdiriwang na mga fictional characters.


Para sa maraming tao, ang Pasko ay panahon ng kalungkutan. Wala silang ekstrang pera para bumili ng regalo para sa kanilang mga anak, pamilya at kaibigan. Marami ang nalulungkot tuwing Pasko kapag naiisip nila ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi makakauwi dahil sa maraming dahilan. Ang mga Noche Buena ay isang hiling na lamang at hindi nagkakatotoo para sa iba.


Ngunit, ang Pasko ay isang rason para sa kasiyahan. Ito ay ang panahong kung saan pinapakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin. Ito ay panahon ng pagpapatawad ang pagsisimulang muli. Dahil ang Pasko ay kung kailan natin ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Hesus anak. Ang Diyos ay ipinadala sa atin ang Kanyang Anak, si Hesus. Ang Kanyang kapanganakan ay nagdala ng tuwa sa mundo. Ang mga pastol, tatlong hari, at lahat ng mga anghel ay nakikiisa sa tuwa na malaman ang pangyayaring ito. Alam nilang hindi ito ordinaryong sanggol. Ang mga propeta ay nagpahayag na ng Kanyang pagdating ilang daang taon na ang nakakaraan. Ang bituin ay tumigil sa Bethlehem para markahan ang daan para sa naghahanap sa sanggol na ito.

Ang buong rason ng Pasko ay ang pag-ibig sa Diyos. Mahal ka ng Diyos na dumating siya sa mundo bilang tao para makilala mosiya, pagkatiwalaan at mahalin pabalik. Ang mga theologians ay tinatawag itong Incarnation. Ang Diyos ay naging isa sa atin, isang tao, para makilala at maintindihan natin siyang mabuti.


Kaya, ang totoong kahulugan ng Pasko ay ang selebrasyon ng kapanganakan ni Hesus na nabuhay sa Israel 2000 taon na ang nakaraan at namatay sa krus para sa ating kasalanan (1 Corinthians 15 1-4; Peter 2:24). Partikular, kapag ginagamit natin ang salitang:Kahulugan, tinutukoy natin ang dahilan ng Kanyang pagkapanganak na kailangang ipagdiwang tuwing Pasko. Ang Kanyang dahilan ay ang pumasok sa mundo at maging isa sa atin, para dalhin niya tayo palayo sa ating mga kasalanan. Si Hesus ay hindi lang basta isang tao.“Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17 Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.” (John 3:16-17).


0 thoughts on “Ang Tunay Na Kahulugan Ng Pagmamahal Para Sa Akin Essay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *